Östuga Trädvård&Markservice

      proffs på stubbar.


 

Stubbfräsen är endast 89cm bred, bandgående med en vikt på 726kg. Risken att skada dräneringar, el och telekablar mm är minimal. Den markskadan som blir är hålet efter stubben. Maskinens arbetssätt gör att stubbarna kan stå nära husgrunder, plattsättningar, murar, staket osv... utan att skada omgivningen. Stubbfräsen tar sig fram på de flesta platser. Inga onödiga markskador uppstår under transporten fram till arbetsplatsen där stubben förvandlas till flis.

Att tänka på: Gräver du istället upp stubben, blir då stubben borta? Nej! Stubben med rotsystem ska transporteras bort, deponeras. Först då är stubben borta från grönytan.

      

Rayco 1635 Trac jr och ett praktiskt avskärmningstaket för ett säkert & effektivt arbete

Det finns saker man inte saknar när dom väl är borta, Stubbar!

Kontakta oss för ett prisförslag !

        Estb. 2001