Östuga Trädvård&Markservice

Vanliga sjukdomar på våra fruktträd

Vid sjukdomen fruktträdskräfta överväg att ta bort trädet. Ska man beskära så va noga med att rengöra verktygen med T-sprit efter utförd beskärning.

Elda upp kvistarna för att undvika vidare smitta till friska träd